Talmoed Tora-synagoge

Afbeeldingen bij het artikel Timothy De Paepe & Paul D. Meijer, ‘De Talmoed Tora-synagoge (1639-1675): Een reconstructie van de directe voorganger van de nog bestaande Portugese Synagoge in Amsterdam’. In Jaarboek 106, Amstelodamum. Bas Lubberhuizen 2014, pp. 46-67. Meer informatie over het Jaarboek vindt u hier.

Erratum: In het artikel toont afbeelding 4 abusievelijk de plattegrond van de grote Portugese Synagoge, de Snoge (Esnoga). Hieronder vindt u de correcte plattegrond, namelijk die van de Talmud Tora-synagoge:

Ets Haim Talmud Torah EH_48_A_26_000D
Afb. 4.  Plattegrond van de Talmoed Tora-synagoge, ca. 1675. Detail uit handschrift eh 48 a 26, Ets Haim/Livraria Montezinos, Amsterdam. Foto Ardon Bar- Hama, Ra’anana, Israël.

Extra afbeeldingen:

Talmud Torah 1639 034

Reconstructie van het interieur van de Talmoed Tora-synagoge, gezien in de richting van de Houtgrachtal.